Стилно лично представяне – с визитки от Алекс Визия

Когато подаваш визитката си, трябва да си уверен в себе си. Да знаеш, че предлагаш нещо ценно. Че има защо да ти се доверят.

Тази увереност, както трябва да бъдe излъчванa и от самата визитна картичка. Смисълът на визитката е да бъде връзка, стимул.

Потенциал за сделка!

Това става, когато визитните картички са създадени професионално, с вкус и отношение.

Когато са ефектен елемент от едно уместно лично представяне.

Когато са изработени от Алекс Визия!

Защо да поръчате изработка и дизайн на визитни картички от Алекс Визия?

  • Вкус и креативност в създаването на дизайн на визитни картички – ще създадем дизайн на визитките, който ще подчертава Вашия бизнес стил. Преди да изработим дизайна на визитките, ще ви зададем уточняващи въпроси около визията и ще вникнем напълно в заданието ви. Ще използваме точни цветове и ясен шрифт, за да бъдат Вашите визитни картички четими и стилни.
  • Качествени и разнообразни материали за изработка на визитни картички – работим с многообразие от картони с различна дебелина и можем да създадем визитки с различен характер. Плътни и с тежко присъствие, или по-фини и дискретни.
  • Детайлно изображение – печатaмe визитките на дигитален принтер,  постигащ  точност на цветовете. Отпечатаните за Вас визитни картички ще бъдат с ясно и ярко излъчване и отчетливи детайли на изображението. Ще излъчват увереност и професионализъм.
  • Визия която отговаря напълно на заданието – отпечатаните визитки ще изглеждат така, както сте ги планирали. Цветово, графично и като материал.
  • Спазване на срока – щом уточним заданието за дизайн и печат на визитни картички, ще можете да започнете да ги раздавате точно в уговорения срок.
  • Необходимата бройка – ще отпечатим толкова визитки, колкото Ви трябват. Може и експресно. А ако нямате файл и идея, ние ще я създадем пред Вас!

Поръчайте изработка и дизайн на визитки от Алекс Визия. Раздавайте уверено визитни картички, които изразяват Вашите качества, вкус и професионализъм!

Посетете нашия офис за създаване на дизайн, корпоративна идентичност, лого, рекламни материални и визитки в София и ще дадем точното решение за изработка на Вашите визитни картички – визитни картички, които се превръщат в следа, стимул, връзка и…

Сделки!